P&W Medical dla kandydatów

Szukasz pracy na terenie Niemiec?

w zawodzie lekarza, pielęgniarki, pielęgniarza, fizjoterapeuty, lub innych zawodów pomocniczych branży medycznej?

Praca za granicą to nowe wyzwanie pod wieloma względami. Nauka języka, nowe otoczenie, różnice kulturowe. Będąc od wielu lat związanych zawodowo i nie tylko z naszym zachodnim sąsiadem zdajemy sobie doskonale sprawę ze wszystkich dylematów, które wiążą się z decyzją zmiany pracy i miejsca zamieszkania w innym kraju.

Wychodzimy naprzeciw wszystkim trudnościom, towarzysząc Państwu w tej drodze.

Anna Szałek