P&W Medical dla klientów

Jak wygląda droga z SitexCare & Medical Care do zdobycia wykwalifikowanego pracownika?

Rynek medyczny należy do rynków deficytowych. Braki dotyczą przede wszystkim wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i lekarskiego, ale również personelu pomocniczego, jak np. fizjoterapeutów, operatorów sprzętu medycznego czy też opiekunów do osób starszych.

W ramach pośredniczenia oferujemy wsparcie podczas całego procesu od momentu poszukiwania, przez rekrutację, aż po tzw. onboarding, czyli implementację pracownika u pracodawcy wraz z opieką koordynatora przez czas konieczny dla adaptacji w nowym środowisku.

Anna Szałek